News
Press Release

Riktade nyemissioner i myFC avslutade

De riktade nyemissionerna i myFC har nu formellt stängts. Alla aktier är registrerade vid Bolagsverket och medlen är på myFC:s konto.

Emissionerna, som beslutades av en extra bolagsstämma i juli 2020, har inbringat 36 miljoner kronor. Pengarna finns nu på myFC:s konton och alla aktier har distribuerats.

Som tidigare meddelat emitterades totalt 18 048 400 nya aktier till en kurs på 2 kronor per aktie, vilket inbringade 36,1 miljoner kronor före emissionskostnader. De nya aktierna tecknades av både befintliga och nya investerare, inklusive ledande befattningshavare och styrelseledamöter. I och med nyemissionerna är det totala antalet aktier i myFC 174 789 818 och aktiekapitalet uppgår till 10 221 628 kronor.