News
Press Release

Snabbt växande marknad för applikationer med lägre effektbehov – outforskat segment som är moget för myFC:s bränslecellsteknologi

Enligt myFC:s marknadsanalyser är deras kommersiella målmarknad, med bränsleceller för e-mobilitet och logistik, lågt exploaterad och utan någon konkurrens att tala om.

– Den breda vätgasdiskussionen är fortfarande huvudsakligen inriktad på tung industri och stora fordon. Vi förutsåg tidigt hur fort marknaden för applikationer med små effektbehov växte samtidigt som vi konstaterade att ingen annan har en lika anpassningsbar teknik som vår för att kunna adressera denna marknad, säger Michael Perselius, marknadschef på myFC.

– Vi är tydligt inriktade på ett segment med relativt låga effektbehov, från 1 watt upp till cirka 3kW, säger Michael Perselius. 

Ett spann som rymmer allt från elcyklar, sparkcyklar och mindre arbetsfordon till eldrivna stand-up-truckar (låglyftare) och avancerade automatiska robotar. En typisk elcykel kräver en snitteffekt på cirka 100 watt, medan en mindre truck ligger på runt 500 watt.

– Tittar vi på logistikmarknaden så har den accelererande e-handeln fått den att fullkomligt explodera, säger Michael Perselius.

När myFC:s bränslecellsteknologi kopplas ihop med litium-jon-batterier skapas flera fördelar. Bränslecellerna ger stabil tillförsel till laddning, medan batterierna har fördelen med att lagra energi och leverera effekt. Lösningen förlänger dessutom livslängden på batterierna rejält.

När det gäller effektkrävande applikationer så fungerar myFC:s teknologi bra även där. Men Michael Perselius ser inte samma kommersiella potential i det segmentet.

– Flera andra bränslecellsföretag, med mer konventionella lösningar, är redan etablerade på den marknaden. Istället för att bidra med något unikt skulle vi bli en aktör i mängden, säger han.

Det som gör myFC:s lösningar konkurrenskraftiga är de tunna och skalbara bränslecellerna – en patenterad teknologi som företaget är ensamma om. Enheterna går bokstavligen att skala ner till storleken av ett kreditkort. Traditionella, stackade bränsleceller passar för stora, effektkrävande applikationer som till exempel lastbilar.

– Men de blir klumpiga och inte speciellt kostnadseffektiva när det gäller softmobility-segmentet, med bland annat last mile delivery-fordon såsom elmopeder, taxipoddar och liknande. Där har du slimmade konstruktioner och konventionella, stackade bränsleceller blir både onödigt tunga och svåra att få rum med, säger Michael Perselius.

Marknadsnischerna som myFC riktar in sig på – intralogistik och softmobility – har en hel del gemensamt, förutom applikationernas storlek och effektbehov. Exempelvis bör enheterna vara igång dygnet runt, utan onödiga stopp. Men en enhet som har enbart batteridrift behöver stå stilla och ladda runt tio procent av tiden.

– Det gör att du måste ha ett överskott på fordon. En poddtaxi-flotta exempelvis, där är det lätt att räkna på vilka merkostnader och vilken kapitalbindning det handlar om, säger Michael Perselius.

När batteriet istället kombineras med miljövänliga bränsleceller som tankas upp på några minuter, kommer driftstiden upp i 99,5%.  Färre fordon ger också mindre trängsel, vilket är särskilt välkommet i storstadsmiljöer där plats för stora garage är dyrt.

– En investering i bränslecellsteknik ökar både lönsamheten och konkurrenskraften, säger Michael Perselius.

myFC:s marknadsanalyser har tydligt identifierat segmenten softmobility och intralogistik som nischer där deras teknologi ger betydande fördelar – marknader där det dessutom saknas konkurrens.

– Vi riktar in oss mot en snabbt växande mångmiljardindustri där hundratusentals enheter varje år konverteras till vätgasdrift. Konverteringstakten ökar dessutom snabbt i takt med att infrastrukturen för vätgas byggs ut. 

Men, säger han, framför allt handlar det om en marknad där myFC i princip ensamma.

– Och där har vi nu tagit våra första steg mot ett kommersiellt genombrott, säger Michael Perselius.