News
Press Release

Storägaren Alex Guy om att lämna myFC:s styrelse: ”Det är dags att släppa in ny kompetens”.

Han är den enskilt största aktieägaren i bränslecellsföretaget myFC och har suttit i dess styrelse sedan 2019. Men som tidigare meddelats lämnade Alex Guy styrelsearbetet den 10 maj.

Som huvudägare har Alex Guy rätt att nominera sin efterträdare, en process där han redan är långt framme.

– Ja, jag har några namn. De jag tänker på skulle inte bara fylla luckan efter mig, jag tycker även att det är personer som kan tillföra mer till styrelsearbetet än jag. myFC är ett företag med stark inriktning på teknik och innovation, med behov av en aktiv styrelse för att hjälpa bolaget uppnå kommersiell framgång, säger han. 

I övrigt är han hängiven tekniken och affärsidén, och ser att myFC närmar sig ett skede där bolagets innovationer och entreprenörskap även närmar sig ett affärsmässigt momentum.

– Möjligheterna för bränsleceller och  grön energi är enorma. Det handlar om hur vi ska lösa framtidens energiresurser och de tio senaste månaderna har vi sett att intresset växt starkt. Det är stor skillnad mot hur det var före pandemin.

myFC starkaste kort är enligt Alex Guy de formbara och modulära bränslecellerna. Till skillnad mot mer traditionella, ”stackade” celler, ger myFC:s lösning närmast obegränsade möjligheter till anpassning för mängder av olika produktgrupper.

– Det i kombination med den höga teknologiska kompetensen i bolaget, de många innovationerna och patenten, ger en betydande potential.

Han säger att när han gick in som storägare ville han även ägna en tid i styrelsen.

– Jag ville göra det för att sätta mig in i bolagets möjligheter. Nu har jag suttit i styrelsen i ett och ett halvt år och tycker att det är dags att släppa in andra, säger han.

Alex Guy är tydlig med att han även fortsatt ser sitt ägande i bolaget som långsiktigt. Han säger att myFC har ett starkt driv och en konkurrenskraftig lösning som knappast kunde ligga ligger mer rätt i tiden. ”Jag ser på de närmaste tolv månaderna med stor förväntan”, säger han.

Styrelseordförande Ulf Henning riktar ett tack till Alex Guy för hans tid i styrelsen.

– Hans kunskaper i entreprenörskap och starka tro på vår affärsidé har bidragit till att ta oss ytterligare en bit på vägen mot ett större kommersiellt genombrott. Jag är mycket glad över att hans engagemang i bolaget kvarstår, även om det i fortsättning sker utanför det direkta styrelsearbetet, säger han.