News
Press Release

Styrelsen i myFC föreslår en riktad nyemission om cirka 21 miljoner kronor

H119 Ltd som kontrolleras av Helvetican International, ett Schweiz-baserat företag, har för avsikt att teckna 47 miljoner aktier i det svenska bränslecellbolaget myFC (MYFC) genom en riktad nyemission. Transaktionen, som är föremål för godkännande av en extra bolagsstämma, beräknas inbringa drygt 21 miljoner kronor före emissionskostnader.

Sedan vårens nyemission till befintliga ägare, som inte inbringade det förväntade kapitaltillskottet, har myFC:s styrelse arbetat med långsiktig finansiering av myFC:s renodlade verksamhet som systemintegratör och teknikleverantör. Styrelsen föreslår nu en riktad nyemission och välkomnar en långsiktig kapitalstark storägare.

– Kapitalet från H119 Ltd skapar möjligheter för att etablera myFC som teknikleverantör av bolagets bränslecellsteknologi, i linje med företagets strategiska inriktning som kommunicerades i juni 2019, säger Jörgen Lantto, styrelseordförande för myFC.

– myFC utvecklar innovativa teknologilösningar inom ett intressant område och med en tydlig inriktning mot minskad klimatpåverkan. Vi känner stor förväntan på möjligheterna inom myFC och ser fram emot att arbeta med styrelse och ledning, säger Alex Guy, Managing Partner på Helvetican International Ltd.

Den riktade nyemissionen om totalt 46 900 000 aktier till ett pris av 0,45 kronor per aktie kommer av styrelsen föreslås för godkännande av en extra bolagsstämma. Priset innebär en rabatt i jämförelse med stängningskursen den 16 oktober 2019 om cirka 22%. Rabatten motiveras av den relativt stora investeringen på drygt 21 miljoner kronor och Helvetican Internationals tydliga vilja att ta ett aktivt och långsiktigt ägaransvar. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Efter emissionen kommer det totala antalet aktier i myFC att öka från 109 783 087 till 156 683 087 och aktiekapitalet kommer öka med cirka 2 742 690 SEK, från 6 420 064 SEK till 9 162 754 SEK, motsvarande en utspädning av rösterna och kapitalet om cirka 30%, efter registrering på Bolagsverket. Helvetican International kommer då att ha en ägarandel på strax under 30%.

I samband med extra bolagsstämmans beslut om den riktade emissionen kommer Helvetican International Ltd att nominera två nya styrelseledamöter till styrelsen för myFC Holding.

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2019 kl. 19:00 CEST.