News
Press Release

Styrelseordförande Ulf Henning avsäger sig omval till styrelsen i myFC Holding AB (publ)

Ulf Henning som är styrelseordförande i myFC Holding AB (publ) har meddelat sin avsikt att utträda ur styrelsen. Han avser att lämna styrelsen i samband med årsstämman som planeras att hållas den 2 juni 2022.

– Det har varit tio mycket roliga och spännande år i myFC. Hade jag varit tio år yngre skulle jag utan tvekan fortsätta arbeta för myFC i tio år till. För mig är det helt självklart att bränsleceller och vätgas kommer att vara en viktig del i framtida energilösningar för många olika applikationer. Energi och miljö måste gå hand i hand för att kunna möta framtidens krav, och myFC tillhandahåller den lösningen, säger Ulf Henning.

myFC tar nu nästa kliv i sin resa och Ulf Henning anser att det då är det dags för en ny person att axla rollen som styrelseordförande och med ambition samt energi se till att bolaget når de högt ställda krav man har.

– Jag är övertygad om att vi kommer att få se och höra mycket om myFC i framtiden och jag vill passa på att önska alla på bolaget lycka till, säger Ulf Henning.

– Vi är tacksamma för Ulfs förtjänstfulla arbete under flera år som CFO i bolaget samt som styrelseordförande säger Johnny Bräster, styrelseledamot för myFC Holding AB.

myFC:s valberedning kommer inom ramen för sitt uppdrag att lämna förslag till styrelseordförande senast i samband med kommande årsstämma 2022.


Denna information är sådan som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-22 15:00 CET.