News
Press Release

Ulf Henning slutar som CFO för myFC

Ulf Henning har valt att lämna rollen som CFO för myFC för att gå i pension. Processen att rekrytera hans efterträdare har påbörjats.

Ulf Henning har varit CFO för myFC sedan 2012. Han kvarstår i sin roll till dess att en ny CFO är på plats för att garantera en smidig överlämning.

– Jag vill rikta ett varmt tack till Ulf för hans bidrag till företaget under de senaste åtta åren och önska honom allt gott, säger Michael Glantz, VD för myFC.

Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 augusti 2020 kl. 08:30 CEST.