News
Press Release

Valberedningens förslag till styrelse för myFC

Valberedningen för myFC kommer inte att nominera en ersättare för Alex Guy till företagets styrelse inför bolagsstämman den 10 juni.

Som tidigare meddelats föreslår valberedningen omval av styrelseledamöterna Ulf Henning, Johnny Bräster och Klaus Wiemers. En ersättare till Alex Guy, som har avböjt omval, har ännu inte nominerats. Därmed utgår punkt 10d på formuläret för poströstning.

Avsikten är fortsatt att nominera en fjärde ledamot till styrelsen, men detta kommer att ske vid ett senare tillfälle.

Bolagsstämman hålls, som tidigare meddelats, den 10 juni 2021. Valberedningen utgörs av Mattias Di Meglio, Kenth Öhlin och Alex Guy (ordförande).