News
Press Release

Vätgas – en allt viktigare del av den gröna omställningen

Det pågår en global energilagringsdiskussion där användningen av vätgasteknologi skulle innebära en lösning.
– Jag ser det som det enda rimliga alternativet, säger Michael Glantz, vd på myFC.

Parallellt sker en grön omställning inom EU, där fossilfri vätgas är en viktig del för att lösa den framtida energiförsörjningen, med målet att nå CO2-neutralitet 2050.

En av de första sakerna USA:s president Joe Biden offentliggjorde efter att ha svurit in presidenteden i januari var en stimulanssatsning på 2 000 miljarder dollar – en process där vätgas är en viktig del.
– Vi ser hur flera omvärldsfaktorer samverkar och där vår teknologi med mikrobränsleceller ligger helt rätt i tiden. Den är en del av den gröna omställningen där de ledande ekonomierna börjar ta höjd, säger Michael Glantz.

Inom EU satsas det också pengar på den gröna omställningen och resurser har avsatts för att utforska hur vätgas från förnybara källor ska bidra till att minimera koldioxidavtrycket i unionens länder.
Påskyndat av corona-pandemin antog EU-kommissionen i juli 2020 en mycket omfattande vätgasstrategi där syftet är att minska unionens beroende av import av fossila bränslen. Tanken är att unionens företag ska bli ledande inom området, och 430 miljoner Euro är avsatta till utvecklingen av olika vätgasalternativ.
– Vätgasen är en dynamisk och mångsidig energibärare. Den kan användas som råvara och bränsle med många olika tillämpningsområden. En av de främsta fördelarna är att den inte släpper ut CO2 eller andra luftföroreningar, säger Michael Glantz.

I Sverige, där myFC har sitt säte, är vätgasen ett alternativ som får mer och mer uppmärksamhet. Bland annat fick Energimyndigheten i februari i år i uppdrag av regeringen att ta fram en nationell vätgasstrategi som ska vara klartill slutet av året.
Även inom regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige är vätgas en av de lösningar som lyfts fram för att nå landets klimatmål. Ett exempel är ett par projekt inom ståltillverkningen – SSAB:s Hybrit-projekt och företaget H2 Green Steels satsningar i Boden – som båda syftar till att använda vätgas som katalysator istället för det traditionellt använda kokset.
Och när det gäller produktion av grön vätgas har företaget Pure Power startat ett pilotprojekt i Sandviken med målet att få igång en storskalig produktion.

När miljö- och klimatminister Per Bolund tidigare i år framträdde i ett webbinarium arrangerat av Fossilfritt Sverige – tillsammans med energiminister Anders Ygeman, H2 Green Steels vd Henrik Henriksson*, och Hybrits ordförande Anders Regnell – uttryckte han sig mycket positivt om möjligheterna med vätgas.
– Vi är redo att göra allt vi kan för att bereda marken för att vätgas ska bli en central del av Sveriges väg mot hållbarhet, och att vi ska bli ett ledande vätgasland, sa Per Bolund.
Även kring det som är myFC:s signum – bränsleceller i kombination med batterier – var ministern mycket positiv:
– De är fantastiska komplement till varandra.

För myFC:s vd Michael Glantz är allt det här saker som samspelar i en positiv riktning för bolagets strategi för kommersialisering.
– Det blir allt tydligare att vätgas och bränsleceller är en avgörande del av den gröna omställningen. Vi ser nu ett växande intresse för att anlita oss som leverantör av teknologi och know-how, bland annat inom softmobility och intralogistik, säger han. 

När det gäller intralogistik har självkörande truckar – av typen AGV och AMR – inneburit något av en revolution. Bakgrunden är att ett modernt lager behöver vara igång dygnet runt. Men med enbart batteridrift blir de självkörande truckarna stående en stor del av tiden för att ladda.
– Det problemet skulle försvinna om batterierna kombinerades med vår teknologi för formbara mikrobränsleceller, säger Michael Glantz.

* Fotnot: Vid tiden för webbinariet var Henrik Henriksson fortfarande vd för Scania.